Neden Olmasın? : “TAM Türkiye”

tmforumBaşlık her ne kadar siyasi bir sloganı andırsa da, bahsettiğim aslında TmForum TAM‘dan (Telecom Application Map) başka bir şey değil.

Faruk Selman’ın Yerli Silikon Vadileri Nasıl Modellenmeli? başlıklı ve belirli bir sektöre odaklanan yerli firmaları, sektörel silikon vadileri çatısı altında bir arada toplamayı konu alan makalesini okuduğumda; uzun süredir aklımda olan ve bu fikri telekom sektörü özelinde destekleyen bir projeyi paylaşmak istedim.

Bilindiği üzere TmForum organizasyonu, dünya çapında telekom sektöründe faaliyet gösteren 900’den fazla servis sağlayıcı, altyapı sağlayıcı ve sistem entegratöründen oluşan devasa bir yapı.  Belirlediği standartlar, yürütülen ar-ge faaliyetleri, yapılan ortak çalışmalar ile üyelerinin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı amaç edinen TmForum, telekom sektörünün lokomotifi olmuş durumda.

TmForum’un ortaya koyduğu standartların bütünü olan Frameworx çatısı altında, dört farklı alt bileşen bulunuyor :

Değinmek istediğim konu olan TAM içerisinde ise, bir telekom şirketinde bulunabilecek tüm uygulamalar, belirli sanal gruplar çerçevesinde listelenerek, her birinde olması gereken yetkinlikler ve fonksiyonlar detaylı olarak belirtiliyor. Yani, eğer bir uygulamanın TAM eşleşmesi yapılmışsa, o uygulamanın gerçekte hangi iş ihtiyaçlarına karşılık verdiği kolaylıkla görülebiliyor.

tam_v45

 Peki TAM’ın konumuzla ne ilgisi var?

Telekom sektörüne hizmet veren yerli yazılım şirketleri, geliştirdikleri uygulamalarda TmForum standartlarına uymaya çalışsalar da; bunlar, birbirinden tamamen bağımsız olarak yürüyen faaliyetlerle sağlanıyor. Yani hem sahip olunan iş ihtiyaçlarına hitap eden yerli yazılımları bulmak için bütün bu firmaların kapısını teker teker çalmak gerekiyor, hem de bu ürünler bir arada kullanılmak istendiğinde çeşitli entegrasyon problemleri ve fonksiyonel çakışmalar ile karşı karşıya kalınıyor.

HP, IBM, Oracle, Ericsson, Microsoft gibi dünya devleri, benzer çalışmaları kendi ürün gamları için şirketleri bünyesinde yapıyorlar. İlgili firmaya ihtiyaçlar anlatıldığında, gerekli fonksiyonlar için ürün ailesi içerisinde hangi ürün ve modüllerin gerektiği kolaylıkla belirlenip, doğru çözüme hızlıca ulaşılması sağlanabiliyor. Üstelik bunu, aynı aile içerisinde bulunan bu ürünlerin, birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını garanti ederek yapıyorlar.

Hal böyle iken, kısıtlı fonksiyon setlerine sahip yerli ürünler ne kadar başarılı olursa olsun, dünya devleriyle mücadele ederken ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin müşteriler, ihtiyaçları olan on fonksiyondan üçünü çok iyi bir şekilde karşılayan yerli bir ürün alıp, diğer yedisi için başka çözümler aramak yerine; daha kısıtlı da olsa elinde on ihtiyacın tamamına karşılık veren çözümler bulunduran global bir oyuncu ile çalışmayı tercih ediyorlar.

puzzleÇözüm için bir TAM Türkiye haritası hayal ediyorum: Telekom Silikon Vadisi tarafından yönetilen ve vadide faaliyet gösteren tüm yerli firmaların ürünlerini içererek, ihtiyaca karşılık gelen çözümlere hızlıca ulaşmaya olanak veren bir harita bu. Başka bir deyişle, büyük resmi oluşturacak yapboz parçalarını, doğru bir şekilde oluşturmanıza yol gösterecek faydalı bir yönerge.

Bu harita :

  • Yerli yazılım şirketlerinin bilinirliğinin artması,
  • Ürün yetkinliklerinin net olarak anlaşılabilmesi,
  • Farklı firmalara ait ürünler arasında tamamlayıcı bir platform oluşması,
  • Firmalar arası iş birliklerinin sağlanması,
  • Ürün kıyaslamanın belirli metriklere oturtulması,
  • Pazarlama & reklam faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi,
  • Türkiye ve dünya pazarına birlikte açılabilme avantajı sağlanması,
  • Rekabet ortamını belirgin hale getirerek, kalite artışının sağlanması,
  • Büyük şehirlerin tekelinde olan yazılım piyasasının, Anadolu’da belirlenecek merkezlerde konuşlanması

gibi daha bir çok fayda sağlarken, “birlikten kuvvet doğar” ilkesinin ne kadar doğru olduğunu bizlere bir kez daha gösterecek ve dünya yazılım pazarında teker teker yer bulamayan bir çok yerli firmaya kendini gösterme imkanı sunacaktır.

Bu noktada; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın silikon vadilerini oluştururken benzer modeller üzerinde kafa yorması, yazılım firmalarının ise istekli olduklarını belirterek yapılacak çalışmaları desteklemesi gerekiyor. Aksi durumda, silikon vadisi modelleri ne yazık ki birer inşaat projesinden daha fazlası olmayacaktır.

Bir yanıt yazın