DevOps Topolojileri

Dijital olsun olmasın bir dönüşüm sürecine giren neredeyse her kurumun hedefleri arasında DevOps’a geçiş yer alıyor ve geçişin temel motivasyonu BT ekiplerinin çevik hareket ederek daha kaliteli ve hızlı bir iş çıkarabilmesi olarak belirleniyor. Bu süreci her kurumda farklı bir şekilde el alındığını ve BT ekiplerini farklı şekillerde konumlandırarak bambaşka sorumluluklar yükleyebildiklerini sıklıkla gözlemliyoruz. Bu farklılaşma ise, temelde iki farklı sorun olarak karşımıza çıkıyor :

  1. Geçilen yapı aslında gerçek DevOps için yalnızca bir adım olmasına rağmen, net bir hedefin bulunmaması nedeniyle ilerleme kaydedilemeyip kurgulanan ara çözümün kalıcı hale gelmesi.
  2. Geçilen yeni yapıda kurgusal hatalar bulunması nedeniyle çeviklik kazanmanın aksine, işlerin eskisinden daha hantal halde ilerlemeye başlaması.

Konuyla ilgili olarak, ilk versiyonu Matthew Skelton tarafından kaleme alınan, sonrasında farklı kişilerin de katkısıyla geliştirilen “DevOps Topologies” yazısını okumanızı tavsiye ediyorum. Yazıda, DevOps kurgusuyla ilgili kaçınılması gereken 7 adet “anti-type” ve kurumun ihtiyaçlarına göre uygulanabilecek 9 adet “type” yer alıyor.

Siz de bu faydalı kaynak ile dönüşüm önesinde hangi modelin kurumunuz için en uygun olduğuna karar verebilir, ya da devreye aldığınız DevOps yapısı için hızlı bir öz değerlendirme yapabilirsiniz.

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.”
Peter F. Drucker

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.