Spamcıların Yeni Adresi: LinkedIn

Eminim siz de LinkedIn üzerinden sık sık içi boş ve neden var olduklarına anlam veremediğiniz profillerden bağlantı talepleri alıyorsunuzdur. Ortak bir çok arkadaşınız olduğunu gördüğünüzde de bu talepleri büyük ihtmalle kabul ediyorsunuz. Peki sizce, gerçekliğinden bile şüphe duyduğunuz bu profiller ne işe yarıyor?

linkedin1a

Yazının devamını okumak için tıklayın..

Etkin Sonuçlar İçin Yukarıdan Bir Bakış: Kurumsal Mimari Yaklaşımı

thinking-bigKurumsal mimari, kurumun hedef ve stratejileri ile BT (Bilgi Teknolojileri) sistemleri arasındaki ilişkiyi yöneten ve kurumda kullanılması gereken teknolojilere yön veren bir modelleme yaklaşımıdır. Kurumsal mimarinin temel işlevi; kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek ve bunları yönetmektir. Bu kapsamda, yalnızca mevcut yapıyı yönetmekle kalmayıp, kurumun gelecek planlarını destekleyecek BT altyapısını belirlemekten ve projeksiyon oluşturmaktan da sorumludur. Yani özetle, büyük resme bakarak iş ve teknoloji öncelikleri arasındaki uyumu sağlamayı ve daima daha fazla değer elde etmeyi amaçlayan bir felsefeye sahiptir.

Kurumsal mimarinin temel hedeflerini ve bunlara bağlı olarak elde edilecek faydaları şu şekilde sıralayabiliriz :

Yazının devamını okumak için tıklayın..

Staj Okulu

Bu yıl haberdar ve dahil olduğum, Staj Okulu adında bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. Alanında uzman gönüllü konuşmacıların, üniversite öğrencisi gençlere kendi belirledikleri konularda sunumlar yaptıkları bir organizasyon bu. Toplamda 1,5 ay kadar sürüyor ve bir çok konuşmacı belirli bir programa göre gençlerle buluşuyor. Böylece; henüz mezun olmamış arkadaşların, iş hayatının çeşitli alanlarından kişilerle bir araya gelmesine ve bilgi paylaşımının sağlanmasına zemin hazırlanıyor.

Ben de Kurumsal Mimari kavramıyla ilgili kısa bilgiler vererek çorbada tuzum olsun istedim. Yaptığım sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

stajokulu

Türk Hukukunda İmtiyaz Sözleşmeleri

imtiyaz_sozlesmesiGenel olarak kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, kamu hizmetinin kar ve zararı kendisinde kalmak üzere, hizmetten yararlananlardan bir bedel alarak, bir özel kişi tarafından gördürülmesini hedefleyen idari sözleşmelerdir ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri kullanılmaktadır.

İrade (Devlet) imtiyaz veren durumundadır, özel kişi ise imtiyaz sahibidir. Sözleşmenin sona ermesiyle birlikte, kamu hizmeti tesisi tümüyle ve bedelsiz olarak karşı tarafa geçer. Devletin denetim ve yaptırım, sözleşmenin şartlarını tek taraflı değiştirme ve ağır kusur durumunda feshetme hakkı saklıdır.

Elektronik haberleşme sektöründe, mobil ve sabit telefon hizmetlerinin verilmesinde imtiyaz usulü kullanılmaktadır. Özellikle bu sektörde çalışan kişilerin, işleyişi ve çalıştıkları şirketin devlete karşı olan sorumluluklarını daha iyi anlamaları adına, imtiyaz sözleşmesi kavramının detaylarını öğrenmelerinde fayda bulunuyor.

Bu kapsamda, Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN tarafından kaleme alınan ve 2011 yılında Ankara Barosu Dergisi’nde yayımlanan bir makaleyi paylaşmak istiyorum. Karmaşık hukuki terimler içermeden, yalın bir dil ile kaleme alınan makaleyi okumanızı tavsiye ederim.

www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2011-4/2011-4-5.pdf

ITU – Internet of Things Çalışmaları

IoT-GraphicITU (International Telecommunications Union) tarafından, IoT (Internet of Things) faaliyetleri kapsamında akıllı şehirlerin uluslararası standartlarının belirlenmesi için bir çalışma grubu oluşturuldu.

Bildiğiniz üzere IoT kavramı uzun süredir konuşuluyor ve bu konuda çeşitli adımlar atan şirketler ve projelerini hayata geçiren şehirler mevcut. ITU’nun bu konudaki açığı erken farkederek, akıllı şehirlerin inşasında kullanılacak donanım ve yazılım çözümlerine bir çatı oluşturacak standartları geliştirmeye başlaması çok yerinde ve akıllıca bir hamle oldu.

ITU’ye göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde, günlük hayatta kullandığımız 50 milyar cihaz ağa dahil olacak. Örneğin artık telekom operatörleri; araç takip, kamera, güvenlik sistemleri gibi cihazların internet erişiminin sağlanması için M2M (Machine 2 Machine) data paketleri satışına başladılar. Şimdilik kurumsal olarak sunulan bu paketleri, yakında bireysel pazarda da görmemiz kaçınılmaz.

“Buzdolabıma hangi data paketini alsam” gibi konuları konuşmaya başlamamıza çok az zaman kaldı..

Kaynak: www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/22.aspx#.VXqFvc_tlBc

Google Research Areas & Publications

research_at_googleGoogle Ar&Ge Ekibi tarafından yayınlanan ve belirli başlıklar altında gruplanmış yüzlerce faydalı makaleyi bulabileceğiniz Google Research Areas & Publications sayfasını incelemenizi tavsiye ederim. Yeni teknolojileri takip etmek ve farklı bakış açıları kazanmak adına sık sık uğramakta fayda var.

http://research.google.com/pubs/papers.html

BTK 2014-Q1 Pazar Verileri Raporu

2014 ilk çeyrek dönemine ait, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu yayınlandı. Sektöre dair bir çok güncel bilgiye ulaşabileceğiniz bu faydalı rapora göz atmanızı tavsiye ederim.

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/pazar_verileri.php

BTK Teknoloji Terimleri Kılavuzu

BTK’nın yayınladığı Bilgi Teknolojileri Terimleri Kılavuzu’nun, pdf ve Excel formatlarındaki çıktılarına aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

Gerek iş hayatında Türkçe kullanımının artırılması, gerekse şirketinizde yürüteceğiniz ortak dil oluşturma çalışmalarında girdi olarak kullanılabilmesi açılarından, incelemekte büyük fayda var.

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/sozluk/index.php

“Özelge” ne demektir?

Bugün “özelge” ve eş anlamlısı olan “mukteza” kelimelerini ilk kez duydum, benim gibi daha önce duymamış olanlar varsa bilmelerinde fayda olabilir diye, biraz da araştırma yaparak paylaşmak istedim. Aslında burada değinmek istediğim, kelimenin sözlük anlamından çok, vergi mevzuatında teknik olarak kullanılan özel anlamı.

Özelge : Birey, aile, akraba ya da toplulukların, ilgili oldukları toplumun anlayış ölçülerine uygun bir biçimde üzerlerinde hak iyesi oldukları özdeksel [1] ve tinsel [2] öğelerin tümü.

Mukteza : 1.İktizâ eden, lâzım gelen, icab eden: Kanunun falanca maddesi muktezasınca. 2.Eskiden kanun veya fermân hükümlerine göre yazılan şerh.

Bir de “mukteza”nın teknik kullanımına bakalım :

Vergi mükelleflerinin, vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından yeterince açık olmayan ve tereddüde neden olan hususlar hakkında Maliye Bakanlığı veya Maliye Bakanlığının yetkili kıldığı makamlardan açıklama istemeleri üzerine verilen cevap; talimat; bir konuda nasıl işlem yapılması gerektiğini gösteren yazı; gerek; gerekçe; yasa gereğince yazılması gerekli yazı; derkenar; özelge. 

Yani özelge, genelgenin aksine, ilgili kurum tarafından sizin durumunuza özel olarak yazılmış, resmi bir yanıt ve açıklama metni. İşin iginç yanı, özelgede açıklanan detaya göre yapacağınız işlem, aslında yanlış bile olsa ceza kesilemiyor ve faiz alınamıyor, çünkü elinizdeki resmi dayanağa göre hareket etmiş oluyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bağlayıcılığın yalnızca özelgeyi alan kişi için geçerli olması. Aynı durumdaki farklı biri, bir özelgeye göre hareket ettiğinde, bahsettiğim muafiyetlerden yararlanamıyor.


Derkenar :
[1] Özdeksel : Özdekle ilgili, özdek niteliğinde olan, maddi, materyalist, tinsel karşıtı.
[2] Tinsel : Ruhsal, spiritüal.

Kaynaklar :
www.malicozum.blogspot.com.tr/2012/05/mukteza-ozelge-nedir-ne-ise-yarar.html
www.nedirsor.com/mukteza
www.turkavukatlar.com/36320/mukteza-nedir
www.muhasebenet.net/2010-2201-ozelge-mukteza%20nedir%20nasil%20istenir.html
www.nedirnedemek.com/%C3%B6zdeksel-nedir-%C3%B6zdeksel-ne-demek
www.nedirnedemek.com/tinsel-nedir-tinsel-ne-demek